Par Latvijas Izgudrotāju biedrību
Aktualitātes un pasākumi
- LIB darbā
LIB innovācijas projekti
Semināru materiāli, padomi
izgudrojumi un izgudrotāji
Rekvizīti un kontaktinformācija
Atbalsti biedrību, ziedojot!
   
Copyright © 2009;
Created by Mb Studija »
 
LIB darbā


PRIEKŠLIKUMI REFORMĀM INOVĀCIJAS VEICINĀŠANAI
01.12.2012

Latvija ir pēdējā Eiropā realizēto izgudrojumu ziņā ar zemāko konkurētspēju starp Baltijas valstīm. Latvijas izgudrotāju biedrība (LIB), strādājot pie izgudrojumu komercializācijas, ir identificējusi un pētījusi šaurās vietas, kurās inovācija tiek bremzēta, un izstrādājusi priekšlikumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanaiPAR VIEDOKLI RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU JAUTĀJUMOS
06.09.2010

LIB valdes sēdē, kas notika š.g. 3. septembrī, tika izstrādāta atbildes vēstule LR Tieslietu ministrijai Par viedokli rūpnieciskā īpašuma tiesību jautājumos, kurā LIB izsaka savus ierosinājumus.
Ar vēstules saturu var iepazīties šeit.


PAR LIB VALDES SĒDI 15.07.2009

Par Inovācijas atbalsta fonda dibināšanu. Tika pieņemts lēmums dibināt Inovācijas atbalsta fondu izgudrojumu komercializācijai. Fonda darbība paredzēta uz pašfinansēšanās pamatiem, gūstot ienākumus no dalības izgudrojumus izmantojošos uzņēmumos. Fonda darbība galvenokārt vērsta uz privāto izgudrojumu realizāciju, kuru izmantošana var sastādīt nozīmīgu daļu tautsaimniecības inovācijā. Administratīvo un birokrātisko šķēršļu un nepietiekamas aizsardzības rezultāta privāto izgudrojumu realizācija Latvijā ir apgrūtināta.IZDARĪTAS LIB ROSINĀTĀS IZMAIŅAS KRIMINĀLLIKUMĀ 
10.07.2009

Lai pilnveidotu intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, LIB 2009.gada 30.janvārī nosūtīja Saeimas Juridiskajai komisijai vēstuli ar priekšlikumiem izdarīt grozījumus Krimināllikumā un paredzēt prokuroru atbildību par pierādījumu slēpšanu un nelikumīgu lēmumu taisīšanu. Tika saņemta Tieslietu ministrijas vēstule, kurā teikts: Tieslietu ministrs uz otro lasījumu Saeimā ir iesniedzis priekšlikumu pie likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz aizstāt KL 289.panta pirmās daļas un KL 291.panta panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus “izdarījis tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs” ar vārdiem “izdarījis tiesnesis, prokurors vai izmeklētājs”
Pārbaudot Krimināllikuma saturu
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966, konstatējām, ka LIB rosinātās izmaiņas izdarītas.
 

PRESES RELĪZE
16.06.2009

Preses konferencē tiks prezentēts Latvijas Izgudrotāju biedrības (LIB)  plānu krīzes pārvarēšanai. Plāna pamatā likta inovācija kā efektīvākais līdzeklis situācijas labošanai un inovāciju bremzējošo apstākļu noskaidrošana. Plašākai publikai tiks prezentēta arī jaunizveidotā LIB mājas lapa.

Aizvadītā 2008. gada un it sevišķi pēdējo mēnešu attīstība tautsaimniecībā un sabiedrībā kopumā saistībā ar krīzi izvirzījusi vairākus būtiskus jautājumus. Kāpēc tieši Latvijā ekonomikas kritums visstraujākais? Kāpēc ar talantiem neesam apdalīti un ārpus Latvijas to spējam apliecināt, bet inovatīvajos risinājumos savā valstī esam pēdējie Eiropā? Kāpēc pasaules ķibele tieši pie mums izvērtusies dižķibelē?

Kopš savas dibināšanas 2007.gada nogalē LIB kā savu galveno darbības virzienu izvirzījusi izgudrojumu komercializāciju un intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. Uzsākot darbību, LIB ņēma dalību pirmajā starptautiskajā izgudrotāju festivālā un inovācijai veltītā konferencē Bangkokā. Pasaules pieredze un pašu veiktā izpēte palīdzējusi rast atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Saduroties ar šķēršļiem inovatīvu ražošanas projektu realizācijā, tika identificēts plašs līdz šim nerisināto problēmu loks, arī tādas, par kurām sabiedrība informēta mazāk. Tikai kompleksam šo problēmu risinājumam var būt pozitīvs rezultāts.

Ar LIB Plānā identificētajām problēmām un to risinājumiem ir iepazīstinātas kompetento un ieinteresēto institūciju amatpersonas. Kad plāns tika nosūtīts Vairai Vīķei-Freibergai, kura jau savas prezidentūras laikā sniedz konkrētu palīdzību eksporta veicināšanai, saņēmām ieteikumu akūtāko problēmu risināšanai iesaistīt plašsaziņas līdzekļus. Saduroties ar krīzes situācijai nepieņemamu amatpersonu gausumu, LIB valde ir lēmusi šim padomam sekot.

Preses konferences laikā tiks identificētas problēmas visā to diapazonā. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkrēta inovatīvas ražošanas un eksporta projekta realizācijas gaitu. Tieši kompleksā pieeja visai inovācijas ķēdei devusi iespēju identificēt biezu līdz šim nerisinātu problēmu slāni. Izstrādāta detalizēta ekonomikas sildīšanas programmu, noteikti prioritārie virzieni konkrētai LIB rīcībai un ieteikumi valsts institūcijām. Reizē analizētas paredzamās izmaiņas sabiedrības vērtību sistēmā, kurā šobrīd vērojams disbalanss..

Konferences dalībniekiem būs iespējas saņemt LIB plāna vadlīnijas un izpētes secinājumu pamatojošo dokumentu kopijas, kā arī saņemt informāciju par turpmāko notikumu gaitu, lai piedalītos to atspoguļošanā.

Preses konference notiks 2009.gada 26.jūnijā pl.14:00 Citadeles iela 7/70, Rīgā, Patentu valdes zālē

LIB valde