Par Latvijas Izgudrotāju biedrību
- LIB valde
- LIB biedri
- Goda biedri
- LIB statūti
Aktualitātes un pasākumi
LIB innovācijas projekti
Semināru materiāli, padomi
izgudrojumi un izgudrotāji
Rekvizīti un kontaktinformācija
Atbalsti biedrību, ziedojot!
   
Copyright © 2009;
Created by Mb Studija »
 
2020. gadā 8. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX -
5. septembrī MINOX ZEMGALE (Jelgavā, Pasta salā)
30.-31. oktobrī MINOX 2020 (Rīgā, Ķīpsalā)

MINOX izstāžu-festivālu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un inovāciju attīstību Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī ieinteresēt tehniskajā jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīko Latvijas Izgudrotāju biedrība, "CONNECT Latvija" un Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar partneriem reģionos.


Plašāka informācija: www.minox.lv.

ESIET LAIPNI AICINĀTI PIEDALĪTIES!

Lai iedrošinātu ikvienu piedalīties - daži piemēri:
  • …mamma redz, ka viņas mazākā meitiņa, krāsojot bilžu grāmatu, izmanto neredzētu, jaunu paņēmienu šī darba veikšanai. Kopā ar meitu, mamma piedāvā šo jauno paņēmienu MINOX izstādei;
  • …students, klausoties profesora lekciju par kaut kādu problēmu, iedomājas pieminētās problēmas pilnīgi jaunu, līdz šim neizmantotu risinājumu. Izgudrojums !!! Eureka !!!
  • …mazdēls spēlējas ar vectēva garāžā atrastu vecu “uzparikti”, kurai viņš ir pielicis citu detaļu tā, ka izveidojas pilnīgi jauna pielietojuma instruments. Vectēvs kopā ar mazdēlu piedalās izgudrojumu izstādē, kā izgudrojuma līdzautors sava mazdēla-autora izgudrojuma demonstrēšanā.
Izstādes MINOX tiek rīkotas ar mērķi popularizēt izgudrotājdarbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu komercializāciju un ieviešanu tautsaimniecībā.

Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX kopīgi organizē Latvijas Izgudrotāju biedrība, Biedrība "CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar reģionālajiem partneriem.

Izgudrojumu un inovāciju izstāžu MINOX katalogi ir pieejami Latvijas Zinātņu akadēmijas grāmatnīcā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā un RTU grāmatnīcā Ķīpsalā, Rīgā.

Par mums

Latvijas Izgudrotāju biedrība (LIB) dibināta 2007. gadā. Galvenie darbības virzieni – atbalsts izgudrojumu izstrādei un komercializācijai, intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas pilnveidošana un izgudrotāju darbības popularizēšana. LIB pirmais pasākums bija dalība inovācijai veltītajā konferencē Bangkokā, kur guvām iespēju iepazīties ar līdzīgu problēmu risinājumiem citur pasaulē.

LIB pārstāv Latviju Starptautiskajā Izgudrotāju Asociāciju Federācijā IFIA (International Federation of Inventors' Associations). Ar IFIA atbalstu Latvijas izgudrotāji guvuši iespēju ņemt dalību starptautiskajās izgudrojumu izstādēs un citos pasākumos.

Lai veicinātu izgudrotāju darbību tiek apkopotas LIB biedru zināšanas un pieredze, kā arī līdzīgu problēmu risinājumi un pieredze ārvalstīs. Izgudrotāju darbībai būtisko informāciju paredzēts publicēt LIB mājas lapā.

LIB darbība fokusēta uz produktīvu inovatīvu ražošanas projektu izstrādi, lai tos piedāvātu investoriem un uzņēmējiem realizācijai Latvijā. Projektu izstrādes gaitā sadarbībā ar zinātniekiem tiek veikta izpēte, kas nodrošina produkcijas konkurētspēju un ražošanas produktivitāti. Detalizētāk par piedāvātajiem un realizētajiem ražošanas projektiem sadaļā PROJEKTI.

Izgudrotājs pēta ne tikai konkrēto tehnisko jomu. Izgudrotājam jābūt skaidram priekšstatam par izgudrojuma realizācijas vidi, par sabiedrības pieprasījumu pēc problēmu risinājumiem. Tapēc LIB darbība aptver tās biedru intereses arī ārpus tiešās izgudrotāju darbības un sniedz savu ieskatu sabiedrībai nozīmīgos jautājumos.

LIB darbība tiek finansēta no dalības maksām un ziedojumiem. Paredzēta iesaistīšanās realizētajos inovatīvas ražošanas projektos dalībnieka statusā, lai gūtos ienākumus izmantotu turpmāko izgudrojumu komercializācijā.

LIB biedra anketa

Potenciālajiem LIB biedriem - izgudrotājiem un citiem interesentiem, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt uz biedrības e-pastu.